Aufero van ENS Clean Air

Schouren Metaal heeft een prachtige nieuwe samenwerking met ENS Clean Air: Een Nederlands familiebedrijf dat een duurzame technologie heeft ontwikkeld die fijnstof - waaronder aerosolen en roet - afvangt en elimineert.

ENS heeft ons gevraagd om hun luchtzuiveringssystemen, voor o.a. parkeergarages, te produceren..

Wereldwijd worden deze systemen ingezet in de strijd tegen fijnstof. Door onze zuiderburen, waar het systeem reeds in gebruik is genomen, wordt gesproken over “Een long in de stad”.

De luchtzuiveringstechnologie – in de systemen – maakt gebruik van positieve ionisatie. Het principe is heel eenvoudig: Vervuilde lucht wordt het systeem in gezogen. Hier worden fijne stofdeeltjes voorzien van een positieve lading. Dit zorgt ervoor dat de deeltjes richting een negatief oppervlak bewegen: de collectorplaat. Zodra de deeltjes deze plaat raken, hechten zij zich aan het oppervlak. De kleine (fijnstof) deeltjes op de plaat kleven aan elkaar vast en veranderen in grove deeltjes (grof stof). Vervolgens verlaat de schone lucht het systeem.

Door de toepassing in parkeergarages ademen parkinggebruikers nu gezondere lucht in (bron: https://www.ens-cleanair.com/primeur-voor-longen-van-de-stad-in-het-belgische-namen-in-parkeergarage-interparking/)

Het is een eer om aan projecten te mogen werken die dienen ter verbetering van het milieu.

 

Terug naar het projectoverzicht